СБР „Света Елена I” ООД е структура с трето ниво на компетентност съгласно медицински стандарт Физикална и рехабилитационна медицина. Съобразно изискванията на Стандарта се извършва физикално лечение и рехабилитация на заболявания на опорно – двигателен апарат, периферна и централна нервна система при спазване правата на пациента за достъпни, квалифицирани, своевременни и качествени медицински услуги и здравни грижи.

Лечебното заведение има сключен договор със НЗОК по следните клинични пътеки:

  • КП 265: Физикална терапия и рехабилитация при заболявания на опорно – двигателен апарат;

  • КП 262: Физикална терапия и рехабилитация при заболявания на централна нервна система;

  • КП 263: Физикална терапия и рехабилитация при заболявания на централна и периферна нервна система;

  • КП 261: Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни уврежданияфи спинална мускулна атрофия;

  • КП 260: Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа.

В СБР „Света Елена I” ООД не се приемат лица под 18г възраст.

Ние зачитаме правото Ви на достъп до информация за Вашето здравословно състояние, обсъждаме целите и естеството на лечебния план.

Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента.

Разчитаме на Вашето сътрудничество, за да постигнем заедно добър терапевтичен ефект.

Мисия и визия

Нашата мисия е: Адекватна грижа за качествен живот. Заедно!

СБР „Света Елена I“ ООД се развива като лечебно заведение, съобразно заложеното в медицински стандарти и правила за добра медицинска практика.

Качество на живот“ е трудно да бъде дефинирано. Още по-трудно да бъде измерено. То е „субективно усещане за благополучие, дължащо се на удовлетворение в онези области на живота, които индивидът счита за важни“ /Ferrans/. Но ние имаме визия за това, как да помогнем да се повиши качеството на живот свързано/обусловено от здравето:

  • Адекватни грижи – предоставяните медицински услуги да съответстват на здравните потребности на нашите пациенти;

  • Медицинска ефективност

КЪМ ПАЦИЕНТИТЕ – Качество на здравните услуги, честност, почтеност, етика и психосоматичен комфорт, достъпност и достатъчност.

КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ – Сигурност, справедливост, отговорност, толерантност, условия за квалификация, организирана система за предложения.

КЪМ ОБЩЕСТВОТО- Подкрепа на добрите начинания, поддържане в добро състояние на собственоста, която използваме, запознаване на обществеността с дейноста на лечебното заведение.

 

ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ

Модерна сграда с отлични условия за настаняване и лечение

ОПИТЕН ПЕРСОНАЛ

Висококвалифициран персонал предлагащ качествено лечение и грижа

БЛИЗО ДО ПРИРОДАТА

Чист морски въздух в непосредствена близост до плажа
120

Леглова база

20

Специалисти

2500

Доволни пациента

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИИ