СБР „Света Елена I” ООД е структура с трето ниво на компетентност съгласно медицински стандарт Физикална и рехабилитационна медицина. Съобразно изискванията на Стандарта се извършва физикално лечение и рехабилитация на заболявания на опорно – двигателен апарат, периферна и централна нервна система при спазване правата на пациента за достъпни, квалифицирани, своевременни и качествени медицински услуги и здравни грижи.

Лечебното заведение има сключен договор със НЗОК по следните клинични пътеки:

  • КП 265: Физикална терапия и рехабилитация при заболявания на опорно – двигателен апарат;

  • КП 262: Физикална терапия и рехабилитация при заболявания на централна нервна система;

  • КП 263: Физикална терапия и рехабилитация при заболявания на централна и периферна нервна система;

  • КП 261: Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни уврежданияфи спинална мускулна атрофия;

  • КП 260: Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа.

В СБР „Света Елена I” ООД не се приемат лица под 18г възраст.

Ние зачитаме правото Ви на достъп до информация за Вашето здравословно състояние, обсъждаме целите и естеството на лечебния план.

 

ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ

Модерна сграда с отлични условия за настаняване и лечение

ОПИТЕН ПЕРСОНАЛ

Висококвалифициран персонал предлагащ качествено лечение и грижа

БЛИЗО ДО ПРИРОДАТА

Чист морски въздух в непосредствена близост до плажа
120

Леглова база

20

Специалисти

2500

Доволни пациента

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИИ