ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ НЗОК

КП №260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

/Пътеката се изпълнява за лица над 18 годишна възраст/

Пациентът има право на не повече от 12 хоспитализации за календарна година – общо 120 дниразпределени през определени периоди от време.

Продължителност на болничния престой – 10 дни.

Необходими документи:

 1. Направление за хоспитализация(бланка МЗ-НЗОК №7) издадено от

специалист невролог или личен лекар;

 1. Амбулаторен лист – издаден от невролог;
 2. Копие от ТЕЛК решение;
 3. Рецептурна книжка и терапията по нея.

КП 261: Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

/Пътеката се изпълнява за лица над 18 годишна възраст веднъж годишно/

 1. Направление за хоспитализация (бланка МЗ-НЗОК №7) издадено от

специалист невролог или личен лекар;

 1. Амбулаторен лист – издаден от невролог;
 2. епикриза или ТЕЛК.

КП № 262 – Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

НЗОК заплаща клиничната пътека /КП/ еднократно годишно за един пациент;

При диагнози с кодове I69 и G35 НЗОК заплаща КП двукратно годишно за лечението на един пациент до 24-ия месец от инцидента, документирано в епикриза;

Необходими документи:

I вариант:След проведено болнично лечение до 1 месец след дехоспитализация /при медицински противопоказания до 3 месеца/

 • Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/ издадено от болница или ОПЛ /личен лекар;

 • Епикриза от пролежаването с отбелязана препоръка за провеждане на физиотерапевтичен курс в СБР;

II вариант: При пациенти с трайно намалена трудоспособност над 70% по повод основното заболяване – инсулт /ТЕЛК/:

 • Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/;
 • Амбулаторен лист, издадени от невролог, провеждащ амбулаторно диспансерно наблюдение или от ОПЛ /личен лекар/.

III вариант:Насочване за рехабилитация от физиотерапевт в болнични условия, когато е налице недостатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ.

 • Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/;
 • Амбулаторен лист;
 • ТЕЛК решение по повод основното заболяване/инсулт/

КП № 263 – Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферната нервна система

I вариант:След проведено болнично лечение до 1 месец след дехоспитализация;

 • Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/ издадено от болница или ОПЛ /личен лекар;

 • Епикриза от пролежаването с отбелязана препоръка за провеждане на физиотерапевтичен курс в СБР ис описана ЕМГ,доказваща здравословния проблем;

ІІ вариант:Насочване за рехабилитация от физиотерапевт в болнични условия, когато е налице недостатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ.

 • Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/издадено от физиотерапевт в доболничната помощ;
 • Амбулаторен лист;
 • Електромиография (ЕМГ изследване с давност до 6 месеца),доказваща здравословния проблем.

КП № 265 – Физикална терапия и рехабилитация на болести на опорно-двигателен апарат

I вариант:След проведено болнично лечение (в отделение по ортопедия, травматология, ревматология)до 1 месец след дехоспитализация;

 • Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/ издадено от болница или ОПЛ /личен лекар;

 • Епикриза от пролежаването с отбелязана препоръка за провеждане на физиотерапевтичен курс в СБР ис описана образна диагностика, доказваща здравословния проблем;

Оперирани след травма на опорно-двигателен апарат , включени в рубриките Т91.1 и Т91.2, Т92.1 до Т92.8, Т93.1 до Т93.6, Т95.0 до Т95.3 и Z 89.5 или след алопластика (смяна на става)с код Z89.5,Z96.6 и Z97.1имат право два пъти в годината да провеждат физиотерапия с епикриза с давност до 1 година

ІІ вариант: Насочване за рехабилитация от физиотерапевт в болнични условия, когато е налице недостатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ.

 • Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/издадено от физиотерапевт в доболничната помощ;
 • Амбулаторен лист;
 • Рентгеново изследване с давност до 2 години, доказващо здравословния проблем;

При насочване по диагноза Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия(МКБ M51.1)е необходимо и ЕМГ с давност до 6 месеца;

След 01. 08. 2022г документите за хоспитализация се издават по електронен път. Моля, представете Вашия референтен номер, за да можем да осъществим Вашия прием!

ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ

Модерна сграда с отлични условия за настаняване и лечение

ОПИТЕН ПЕРСОНАЛ

Висококвалифициран персонал предлагащ качествено лечение и грижа

БЛИЗО ДО ПРИРОДАТА

Чист морски въздух в непосредствена близост до плажа
120

Леглова база

20

Специалисти

2500

Доволни пациента

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИИ