ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ ПО ПРОГРАМА НОИ

За 2022 г лечебното заведение няма сключен договор с НОИ за профилактика и рехабилитация.

ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ

Модерна сграда с отлични условия за настаняване и лечение

ОПИТЕН ПЕРСОНАЛ

Висококвалифициран персонал предлагащ качествено лечение и грижа

БЛИЗО ДО ПРИРОДАТА

Чист морски въздух в непосредствена близост до плажа
120

Леглова база

20

Специалисти

2500

Доволни пациента

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИИ