ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ

В ЛИСТА ЗА ПЛАНОВ ПРИЕМ ЗА ПЕРИОДА 01.01 – 31.12.2024 г

 

За период

I-во тримесечие

януари- март

II-ро тримесечие

април-юни

III-то тримесечие

юли – септември

IV-то тримесечие

октомври – декември

Дати и часове за резервация

09.00-16.30 ч

09.00-16.30 ч

09.00-16.30 ч

09.00-16.30 ч

 

  1. Записването се осъществява в работни дни на телефон 0889/ 515100 в упоменатия срок и час;
  2. Пациентът заявява максимално три места за лечение в лечебното заведение;
  3. Резервации на място не се приемат;
  4. След достигане на оптимален брой пациенти за лечение с финансиране от НЗОК/ РЗОК, резервациите

се преустановяват;

  1. Резервациите се потвърждават от наш служител в двуседмичен срок преди датата на постъпване в СБР „Света Елена 1”;
    1. при непотвърдена резервация в определения срок СБР „Света Елена 1” по служебен ред настанява следващ пациент;
    2. при неявяване на пациент в определения срок лечебното заведение не носи правно задължение за организиране на следващ прием на пациента независимо от изготвените му вече документи;

/На основание Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред, Глава III, раздел II, чл.22, 23, чл.25,26/

ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ

Модерна сграда с отлични условия за настаняване и лечение

ОПИТЕН ПЕРСОНАЛ

Висококвалифициран персонал предлагащ качествено лечение и грижа

БЛИЗО ДО ПРИРОДАТА

Чист морски въздух в непосредствена близост до плажа
120

Леглова база

20

Специалисти

2500

Доволни пациента

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИИ